Оценяване и избор на частно училище

Вижте постиженията на училището:

Какви възможности за професионално развитие имат учителите? По какви начини учителите си сътрудничат?

Кои са някои от най- големите постижения на училището? Кои са някои от най- големите предизвикателства пред това училище?

Докато разглеждате частни началните училища, разберете:

Как училището разпределя учениците в класовете? Как това училище информира родителите за новини за училището и училищните дейности?

Какви се осъществяват връзките родители- учители? Какви видове участие на родителите има в това училище?

Предлагат ли се грижи за деца преди или след училище?

В случай, че търсите средни училища, вижте:

Как училището ръководи и подготвя учениците за академични решения, които определят техните възможности за гимназията и извън нея?

Могат ли учениците да вземат часове по чужд език- английски, френски и немски?

Ако търсите гимназии, проверете:

Това училище има ли конкретен академичен фокус като точни или хуманитарни науки?

Има ли в това училище някакви професионални програми или специализирани кръжоци?

До каква степен училището набляга на подготовката за кандидатстване за висше образование?

Какъв процент ученици изкарват матурите? Какви са средните резултати на матурите на учениците там?

Къде отиват учениците, след като завършат? Налични ли са съветници, които да помогнат на учениците да вземат важни решения относно професионалното си ориентиране?

Какъв процент от учениците, които започват да учат в училището, го завършват?

Докато сте в училището, може да поговорите с администрацията и учителите. Не забравяйте предварително да си уговорите интервю с тях, за да можете да:

Получите по- добро усещане за персонала там.

Зададете всички въпроси, които са ви хрумнали в последния момент, преди да се отправите към дома.

Стъпка IV: Вземете своето решение

След като сте посетили частните училища, надяваме се, че сте събрали цялата информация, която ви е необходима, за да вземете решение в кое училище да запишете детето си. След като филтрирате всички училища, които не отговарят на вашите практически изисквания, вие трябва вече да имате кратък списък от училища, които сте проучили. Внимателният преглед трябва да е класирал тези училища до момент, в който бихте искали да разгледате допълнителните учебни дейности, както и да направите планирани посещения в тези училища.

About Author

admin