Почистване на таван

Във всяка жилищна сграда живеят по няколко десетки души и всеки от тях иска стълбите, асансьорите, площадките да бъдат добре поддържани, това включва и почистване на тавани.

Управляващите компании обаче невинаги изпълняват задълженията си за почистване. Междувременно чистотата на входовете и таваните е гаранция за безопасност и комфортен живот. Ето защо, наред с почистването, много жители поръчват сезонни услуги.

Така, например пролет и есен много домакинства се наемат да правят големи сезонни почиствания. Това е добра практика, защото за 6-12 месеца в терени каквито са мазетата, таванските стаи и партерите (частните стаички към всеки етаж) се струпват купища излишни неща.

Дори в извънредна ситуация услугите на фирма могат да са от голяма полза. Те ще ви помогнат бързо да се справите с тежките и прашни задачи и елиминирате възможно най-бързо излишните неща.

Тавански помещения – почистване

Тези нежилищни помещения, като правило, практически не се използват, поради което е достатъчно общо почистването на таван. Препоръчва се да се прави 1-2 пъти годишно, през есенно-пролетния период. Традиционно списъкът с произведения включва извозване на боклук, отстраняване на излишни неща като стари мебели, неработещи уреди оставени на склад, струпани кашони и чували. Също така, веднъж годишно (или ако е необходимо), трябва да се извършва контрол заради вредителите. Всички знаем, че на местата, където не се обитава постоянно, насекоми и гризачи, често са неканените гости. Последното няма да се случи или поне шансът да стане може да бъде сведен до минимум, ако регулярно се организира почистване на таван с hamalski.com.

Най-общо можем да сведем почистванията на тавани и мазета в два типа. Те са:

Редовно почистване

В повечето случаи списъкът, включва извозване на боклуци, изнасяне на мебели, събиране на строителни отпадъци, извозване на стара електроника и т.н.

Също така специалистите почистват по-грубите неща, изнасят, като използват асансьора, ако в жилищната сграда има такъв. В случай, че блокът няма асансьор, всичко се изнася по стълбището.

Честотата на почистване зависи от желанията на обитателите, както и от характеристиките на къщата. Специално внимание се обръща, ако има строителни и други опасни за здравето материали и боклуци.

Пролетно почистване

По правило генералното пролетно почистване е опция, която най-често се поръчва за домове, апартаменти офис помещения (коридори и стълбища на сгради). Понякога жителите в жилищни сгради извършва такива като се организира целия вход или няколко апартамента и се поръчват услугите 2 пъти годишно. Списъкът от предлагани услуги е дълъг и може да разгледате на адреса на hamalski. Дори някоя от услугите да не е упомената, винаги може да се допитате по телефона.

Цените на услуги по почистване на таван, мазе, сутерени, гаражи и други се договарят, според обема на работа, местоположението на обекта и други фактори. Изготвят се индивидуални пакети с цени, при необходимост.

About Author

keiti