рН балансът в човешкото тяло

Какво е рН на човешкото тяло? Оказва се, че това е правилната пропорция на киселинност и алкалност, когато човек е здрав. На кратко казано рН представлява обмен между положителното и отрицателното, което метафорично може да бъде свързано с Ин и Ян на китайската философия. Когато всичко е балансирано ние сме живи и здрави. Човешкото така е създадено, че всички реакции, които се случват създават двете среди алкална и киселинна. Киселинно-алкалното равновесие. Балансът между положителни и отрицателни йони, в рамките на едно вещество се измерва с рН. Киселинността и алкалността се измерва по скала 0-14. Водата и рН-то са в баланс в човешкото тяло. Когато молекулярната структура на водите в тялото се променя, то може да повлияе на киселино-алкалното равновесие. В този случай, химичните реакции вече не се случват по нормален начин и здравето може да бъде сериозно засегнато. В съвременния живот, по-често се сблъскваме със ситуации на увеличаването на нивото на киселинност, отколкото алкалност. Увеличаване на нивата на киселинност на човешкото тяло може да стане вследствие на експозицията на електромагнитни полета. Като например клетъчните телефони, микровълновите печки, всички видове домакински електроуреди или захранващи устройства. Всички те оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве. Географската ширина, в която живеете също може да бъде много опасно за здравето. Има така неречените ракови зони, които действат зле на хората. От друга страна, географските зони с подземна вода има способността да зареждат с добри геомагнитни енергийни полета. По този начин действат и минералните води. Стресът. Много е важно да се отбележи, че свойствата на водата могат да се променят от много слаби електрични полета. Като например тези, произведени от емоции. Добре е известно, че чувства като страх, гняв или тъга или всякакъв вид стресът мотат да повлияят негативно на здравето. Липсата на движение и физическа активност също действа неблагоприятно. Може ли рН баланса в човешкото тяло да се коригира? В нормалния случай, когато сме здрави, баланса на рН-то се коригира чрез нашето тяло. Какво можем да направим? Много е елементарно, просто да се опитваме да избегнем ситуации произвеждащи киселини. Избягвайки прекаленото излагане на електромагнитни полета. Прекарвайки повече време на вън сред природата, за да можем да се заредим с повече отрицателни йони. Те оказват благоприятно въздействие. Избягвайки стреса. Хранейки се балансирано и здравословно и не на последно място пиейки много от минералните води. Спазвайки тези прости правила ще живеем по-дълго и щастливо.

About Author

keiti