Самоувереност срещу агресията коя е правилната комуникация за успешен бизнес разговор

Самоувереност (често чрез използването на „Аз“ изказвания) се посочва, какво смятате да правите, стават ясни вашите намерения. Вместо да се счита за враждебно, ние правим изявление за нещо, което чувстваме или възприемаме. С консултации по бизнес етикет могат да се издялат много от често допусканите грешки.

Агресията е съвсем различно нещо и обикновено се възприема като враждебна или враждебно поведение. При такъв вид комуникация  най-често се използва думата „вие“. По принцип хората реагират негативно, когато им се кажа какво да правят. Дори когато говорим на нашите служителите много по-разумно ще е да се омекоти тона и езика, когато ги питаме за изпълнение на задачи, тъй като има вероятност по този начин те да отговорят по-добре на нашите изисквания. Добре е да знаем и за презентиране и каква рече да ползваме.

Като говорите самоуверено това ще покаже на другите, че вие ​​сте уверени и отворени за предложения, че така няма да вземете предимство над разговора и в крайна сметка това ще доведе до взаимно приемливо решение и добър краен резултат. Друго, което може да използвате при бизнес комуникацията е стил при говоренето. Стилното говорене означава и включва тон, акцент, обем и темпото на гласа. Едно и също изречение може да бъде предадено и разбирано по напълно различни начин на базата на начина, по който се казва. Хората, на които говорите могат да бъдат мотивирани от положителен стил на говорене, точно както и те могат да отдръпнат от отрицателния ви стил. Винаги трябва да се опитва да се говори с положителен глас. Да се избягват  монотонни отговори  или да се говори прекалено бързо или прекалено бавно. Трябва да бъдете възможно най-ясни и да се опитвате да се ангажирате вниманието на слушателя, само така той ще продължи да ви слуша внимателно и вие ще може да получите желаните отговори. Само по този начин вашите думи няма да са напразно казани и ще постигнете целите си, които сте искали с провеждането на съответното корпоративно консултиране и договаряне.

About Author

keiti